Milí rodičia, milé maminky!

Predškolský vek je obdobie, kedy si dieťa osvojuje základy hodnotového systému a vzorce správania. Výchova harmonicky vyváženej osobnosti zohľadňuje dve základné tendencie človeka, a to lásku k sebe a lásku k druhým. Je pre nás dôležité vytvoriť prostredie, v ktorom by deti mohli s  pocitom bezpečia nerušene skúmať okolitý svet. Našou úlohou je spríjemniť a uľahčiť dieťaťu odlúčenie od rodičov, zaradenie sa do kolektívu, osvojenie základných hygienických návykov (odúčanie od plienok, používanie nočníka alebo WC, umývanie rúk), samostatné stravovanie pomocou príboru atď. Predpokladom úspešnej adaptácie je spolupráca s rodičmi dieťaťa a v  neposlednej miere vytvorenie priaznivých podmienok vplývajúcich na dieťa.

Naše centrum je priestorovo a vybavením prispôsobené náročným požiadavkám každej mamičky. Priestranné farebné priestory plné lákavých motivujúcich hračiek, rodinná atmosféra, srdečný a trpezlivý prístup personálu dodáva hrejivý pocit a kľud pri zverovaní svojho srdiečka do našej opatery. Našou hlavnou víziou sú jasličky plné šťastných detí a ich spokojní rodičia!

Anjelská záhrada sa môže stať druhým domovom Vášho dieťatka. Táto novostavba z materiálov najvyššej kvality zaujme Vás aj Vašu ratolesť svojím moderne ladeným exteriérom a interiérom, hygienickými zariadeniami pre malých princov aj princezné. A to všetko v príjemnom, tichom a ľahko dostupnom prostredí  v blízkosti centra mesta Šamorín, s vlastnou záhradkou, s vlastným parkoviskom pred areálom. Deti sú prijímané počas celého roka, podľa kapacity voľných miest.

U nás sa Vaše deti budú vždy cítiť ako doma!

O detičky sa stará vzdelaní personál, ktorý zabezpečuje výchovu a vzdelávanie primerane veku, schopnostiam a možnostiam detí. Výchova a vzdelávanie Vašich detičiek sa realizuje pomocou hry. Každý deň sa realizujú činnosti, ktoré na seba nadväzujú.

Herňa tvorí centrá aktivít, vybavené dostatočným množstvom materiálu, ktorý je pre deti príťažlivý, obohacuje ich tvorivosť, predstavivosť, manuálnu zručnosť, samostatnosť, rozhodovanie a je im neustále k dispozícii. V herni sú okrem veľkého množstva hračiek umiestnené aj malé stoly so stoličkami, kde deti maľujú, modelujú, hrajú spoločenské hry prípadne sa venujú rozumovým aktivitám.

Súčasťou jedálne je aj stôl a vysoké stoličky pre malé deti. Tie deti, ktoré už sami sedia, sú za detskými stolíkmi a učíme sa spolu kultúre stolovania. Deťom je podávaná plnohodnotná, pestrá celodenná strava, prípadne poldenná podľa záujmu rodičov. Veľa ovocia, zeleniny, pravidelný pitný režim v podobe čajov, vody.

Spolupráca s rodičmi

Zariadenie Anjelská záhrada a rodinu spája jeden spoločný cieľ, a to rozvoj osobnosti, motoriky, kreativity, vedomosti, šikovnosti a bezpečnosti Vášho dieťatka. Preto je pre nás veľmi dôležité spolupracovať v plnej miere s rodinou. Hlavnou prioritou pre nás je získavať sympatie, vzájomný rešpekt a dôveru.